Nebezpečí v domě

  • zavírejte vstupní a balkonové dveře, aby se štěně nezatoulalo
  • šňůry od elektrických spotřebičů, kabely, čistící prostředy a další nebezpečné předměty odstraňte z dosahu štěněte
  • pokud necháváte štěně samotné, odstraňte vše, co nechcete mít rozkousané